Så reparerar jag detta gamla dörrlås?

3

En gammal knopp på min sovrums dörr misslyckas med att dra tillbaka till sin normala position. Jag öppnade låset i ett försök att reparera det och upptäckte två lösa källor.

Jagmisstänkerattdelösafjädrarnahjälpteentredjefjäderförattlyftadörrvredettillbakatillsinnaturligaposition.Eftersomdetvåfjädrarnaharblivitlöskandentredjefjädernintedrainvredetpåegenhand.

Jag vet inte hur man monterar de lösa fjädrarna igen. Har någon kunskap erfarenhet av denna typ av mekanism?

    
uppsättning Mohamad 21.03.2014 16:36

1 svar

2

Den här våren är definitivt bruten. Den sitter i kvadratkonsolen och trycker mot hävarmen ovanför den.

Har du ett annat arbetshandtag som du kan demontera för att jämföra med?

    
svaret ges 21.03.2014 18:07