Vad händer med den här strömbrytaren?

1

Jag är helt förvirrad. Jag försöker byta ut en strömbrytare. Omkopplaren har 3 skruvplintar. Hot, Load and Ground.

Marken är korrekt. Om varm och last inte ligger på höger skruvplint, fungerar inte strömbrytaren. Andra kablar är inte lätt att berätta vilka är vilka men jag försökte på ett sätt och det fungerade inte.

Jag kontrollerade med min multimeters mätspänning mellan en skruvplint och jordade och fann vilken sida som hade spänning. Så jag vred de heta och belastande ledningarna på skruvplintarna. Fortfarande ingenting och trots att jag bytte ledningar när jag mätta spänningen med min mätare var det fortfarande samma skruv som läste spänningen även om den hade en annan tråd på den!?!?!?!

Jag rediger ledningarna två gånger på varje sida för att bara se till.

Äldre hus byggt runt 50-talet. Ingen neutral ledning vid omkopplingsboxen. Vilken kropp har någon aning om vad som händer?

Växeln kräver en riktig arbetsplats och det kan vara problemet, men jag är fortfarande förvirrad. Jag använde en grävstjärna tillfälligt för att testa omkopplaren kopplad till baksidan av lådan. 2 ledarpanslad kabel går till lådan. Gamla trasa inslagna typkablar. Frånkopplad strömbrytare och kontrollerad spänning mellan varje kabel till jord. Fick ca 70V för en och ca 40V för den andra.

    
uppsättning OrganicLawnDIY 17.11.2016 00:25

0 svar