Vilka är mina alternativ efter att ha mottagit viseringsavslag hos den tyska ambassaden? [stängd]

1

Jag och min fru ansökte om familjebesökare till Tyskland. Men vi fick vägran med anledningar till brev och rådde att överklaga i förvaltningsdomstolen i Berlin. Min svärson adopterad av en tysk medborgare år sedan. Nu är han medborgare i Tyskland. Min fru besökte redan Tyskland 2007. Men i detta skede fick vi avslag på följande skäl:

  • Din avsikt att lämna medlemsstaternas territorium före viseringens utgång kunde inte fastställas.

  • Den ekonomiska kapaciteten har inte bevisats på ett tillfredsställande sätt, och det har heller inte lämnats bevis på personliga ekonomiska medel för att finansiera vistelsen.

  • Du lyckades inte visa din vilja att återvända till ditt hemland.

  • Men jag är egenföretagare som driver affärer med resebyrån och min fru är lärare och korrekt dokument bifogades med ansökan. Nu vänligen föreslå vad ska vi göra

        
    uppsättning KAMALJIT SINGH 18.05.2015 07:39

    0 svar