Ett alternativ till phthalo blue?

Det är en färgkonstruktion: Kan du använda en annan blå för ett projekt med begränsad palett om phthalo blue inte är en färg du redan har? Kan ultramarin, kobolt eller ceruleanblå ersätta det bra? Det vore surt att säga nej; om du inte har ftaloblå kan du ersätta ultramarin.
Ultramarin är det bästa alternativet eftersom den färgen också är ett transparent pigment med en god färgstyrka. Kobolt är transparent men har en svag färgningsstyrka och ceruleanblå är bara halvtransparent, även med en svag färgningsstyrka. Nackdelen med ultramarinblå över ftaloblå är dock att den inte gör så djup av en mörk nyans på egen hand.
Men kontrollera först att du inte har ftaloblå som lurar under ett av dess andra namn, som thaloblått, monestialblått, Winsorblått, monastralblått, ftalocyaninblått, intensblått, Old Hollandblått eller Rembrandtblått. Kontrollera etiketten för att se om röret innehåller PB 15, och sedan har du ftaloblå.

Vad i helvete betyder "ftalo" i alla fall?

Namnet på färgen kommer från dess kemiska sammansättning, från dess klass av olösliga pigment som kallas ftalocyaniner. Det blå syntetiserades av Imperial Chemical Industries, introducerat för allmänheten i en artikel från 1935 i tidskriften Nature, som förespråkade dess förmåga att göra "mycket ljusare gröna och purpurar":

"Monastral Fast Blue BS har ingen av de olika nackdelarna med den länge kända preussiska blått och ultramarin eller de nyligen upptäckta blå sjöarna som härrör från koltjärfärger och kommer oundvikligen att ersätta dem i färger, distempers, lacker, emaljer, i textiltryck och vid pigmentering av gummi, plast och cement. "

Kemiskt består den av ringar av kväve och kolatomer runt en kopparatom.

Vad är ultramarin då?

Ultramarinpigment skapades först genom att slipa upp den halvädelstenen lapiz lazuli, som finns i Afghanistan och Chile. Används i Afghanistan sedan 6-talet, och dess mest utbredda europeiska användning hände i slutet av medeltiden på 14- och 15-talen. Italienska panelmålningar och upplysta manuskript innehöll pigmentet som importerades dit via Venedig. Dess användning krävde kyrkans djupa fickor; Europeiska konstnärer där hade inte råd med det, eftersom dess sällsynthet krävde minst sagt en premie. Så sent som i slutet av 1820- eller 1830-talet i Paris kostade det mellan 3,000 och 5,000 franc per pund.

År 1787 visste Johann Wolfgang von Goethe ett ultramarintillskott som skapades genom att skrapa en blå rest från kalkugnsväggar nära Palermo, Italien. Eftersom det verkliga ultramarinblåa pigmentet var så dyrt, var jakten på en konstgjord ersättning väl dokumenterad, och ett pris erbjöds kemister som kunde komma med en förening som liknar den verkliga varans kemiska sammansättning. Konstgjordt ultramarint pigment framställdes slutligen först på 1820-talet i Europa från porslinlera, natriumkarbonat och svavel, plus lite kiseldioxid och kolofonium.