Can speglar används för att avböja lightabers

7

Jag undrade: Eftersom Lightsabers är gjorda av ljus och alla andra laserbaserade vapen. Kan det inte speglas av en spegel eller något reflekterande?

    
uppsättning Frederiek 15.03.2012 10:11

1 svar

16

Nej, det borde inte vara möjligt. Problemet är att lightsabers inte är egentligen lasrar (om de var, skulle de inte stanna efter 1-2m längd, de skulle fortsätta tills de slog något). De är någon form av magnetisk plasmaflaska. Försvaret mot dem är magnetisk eller värmebeständighet (sköldar, täta metaller, etc.), inte reflektion.

En yta som reflekterade laddade partiklar skulle hjälpa, men värmeöverföringen skulle troligen fortfarande smälta den snabbt. (Lightsabers har inte mycket problem med sprängdörrar, till exempel även glänsande.)

(Även mot laservapen, skulle en spegel vara av begränsat värde. Yt polishet hjälper först, men en tillräckligt energisk pulserad laser kommer snabbt att blåsa den glänsande ytan från varandra.)

    
svaret ges 15.03.2012 11:05