Varför är en brytare beroende av den andra växelpositionen i min dubbellampa?

2

Jag installerade bara ett nytt uttag och drev det från en befintlig ljusströmbrytare. Jag bytte ut den enskilda omkopplaren med en dubbelbrytare.

Ledning: het till svart (vanlig) dubbelkopplingsterminal. Svart tråd från ljus till en mässingsterminal. Svart ledning från utlopp till annan mässingsterminal. Neutraler anslutna. Grunder anslutna, sedan ansluten till grön terminal på dubbelbelysning.

När brytaren återställs fungerar ljusströmbrytaren normalt. Utloppet är endast ström när både strömbrytaren är på och strömbrytaren är på.

Varför är båda omkopplarna inte oberoende?

    
uppsättning Terry 09.06.2016 23:39

1 svar

3

Jag tror att du har blandat upp de lätta heta och panel-heta ledningarna. Så när du vrider den första omkopplaren matar den ström till (hela) strömbrytaren. Du måste flytta ljuskabeln (gul på bilden nedan) och placera den på mässingsskruven som motsvarar den du trodde var ljuskabeln. Den tråd som du trodde gick till ljuset är strömmen / panelen varm.

    
svaret ges 10.06.2016 22:18