How får skada från Hadar Arms tilldelas?

5

Så, stavningen träffar 5 varelser och de misslyckas alltså Str-kontrollen. Rullar du 2d6 för varje varelse som armarna slår eller bara rullar en gång för den skada som påverkar var och en av de 5?

    
uppsättning Korack 15.11.2014 04:27

1 svar

13

Det är en skada roll, det tillämpas på alla tecken.

Hur jag gör detta i mina spel är har skadan rullat innan någon gör sin räddning. Så bestämmer caster skadorna innan sparar rullas.

Då skapar varje tecken sin räddning och effekterna avgörs efter det att besparingarna sparats.

Sidan 196 i PHB har denna regel:

If a spell or other effect deals damage to more than one target at the same time, roll the damage once for all of them....

    
svaret ges 15.11.2014 04:31