Hur fungerar min kamin med min baseboard och termostat

0

I lägenheten är jag bara undrar hur pannsystemet fungerar mellan alla enheter. Tydligen är det ett vattenrör som går hela golvets omkrets men varje lägenhet har sin egen termostat med finplattformsbrännare. Så om min lägenhet ligger mellan två lägenheter med sina baseboards, hur får jag flöde till min lägenhet? Jag antar att omkopplaren för dessa basplattor skulle öppna eller stänga en ventil till hela röret som matar mellan alla enheter. Så jag tror att jag saknar något.

Också vilken typ av termostat kan jag använda. Fungerar någon digital termostat för 24V arbete? Inte säker på vad som verkligen händer när du slår på termostaten. Det är också bara två lågspänningsledningar så det är inte en massa färgade kablar som andra termostater har. Tack.

    
uppsättning JollyGoodTime 21.10.2015 16:25

1 svar

1

Termostaten möjliggör oftast en ventil, vilket gör att varmt vatten kan strömma genom din radiator. Det finns sannolikt en central cirkulationsslinga med individuella "uppvärmningsslingor" för varje enhet som avgrenar sig. När din termostat kräver värme, tillåter ventilen att varmvattenet flyter genom din "värmekrets".

Vad gäller vilken typ av termostat du kan använda, beror det helt på systemet, byggnaden och hyresavtalet.

    
svaret ges 21.10.2015 16:36