Så slutar ETSOAs / TSOAs?

1

EASA kan utfärda en ETSOA (Euro-Technical Standard Order Authorization / Approval) för viss utrustningsdesign, för att förenkla installationsgodkännandet för en luftfartygstypsdesign.

Jag fann inget meddelande om en sådan ETSOA som löper ut vid ett visst datum eller för en viss certifieringsbasis. Ändå, på ett visst stadium utvecklas regler och ETSOA-utrustning kan sluta uppfylla dessa regler. Hur hanteras detta?

Som ett exempel : Antag för några år sedan, en utrustning konstruerades och tillverkades enligt vissa ETSO, och godkändes av EASA för den ETSO-certifieringen, inklusive den nu föråldrade DO-178B.

Nu eller inom en snar framtid vill en flygplanstillverkare använda den utrustningen på en ny flygplattyp som krävs för att använda den uppdaterade DO-178C. Vad ska flygplan och utrustningstillverkare hantera som extra certifieringsarbete för den utrustningen? Och om det inte finns något extra arbete, hur kommer EASA att hantera nya regler under de kommande åren?

(denna fråga är inte särskilt inriktad på EASA: s ETSOA: överväga samma fråga för FAA: s TSOAs och liknande mekanismer i andra länder)

    
uppsättning PPC 17.11.2017 14:00

1 svar

2

Från koden för federala förordningar CFR 14

§21.613 Duration.

(a) A TSO authorization or letter of TSO design approval is effective until surrendered, withdrawn, or otherwise terminated by the FAA.

(b) If a TSO is revised or canceled, the holder of an affected FAA letter of acceptance of a statement of conformance, TSO authorization, or letter of TSO design approval may continue to manufacture articles that meet the original TSO without obtaining a new acceptance, authorization, or approval but must comply with the requirements of this chapter.

På FAA: s sida om TSO-avbokning / återkallelse :

What is the difference between a "Canceled TSO" and "Withdrawal of a TSO authorization"?

A "Canceled TSO" means that the TSO has been rendered inactive and the FAA will no longer issue new TSO authorizations against that particular TSO. However, any existing TSO Authorizations obtained prior to the cancellation of the TSO are still valid and may continue to be manufactured and marked in accordance with that authorization.

The "Withdrawal of a TSO authorization" means that a specific authorization letter is withdrawn by the FAA and the approval to manufacture that particular article is terminated.

In summary, if the TSO is canceled, you can still make the article but you can't apply for a new authorization to that particular TSO revision level. If the TSO is withdrawn, you can't even manufacture the article under the TSO system (i.e. the FAA won't let you put a TSO label on it).

Ett exempel på FAA som suspenderar en TSO-auktorisation NavWorx ADS-B

    
svaret ges 17.11.2017 15:25