Varför spelar "John Sculley" och "Steve Jobs" konversation scener fram och tillbaka?

2

I Steve Jobs (2015), varför spelar "John Sculley" och "Steve Jobs" konversationsscener alltid fram och tillbaka fram till idag?

Som vi observerar, skärs filmen fram och tillbaka mellan "John Sculley" och "Steve Jobs" -förloppen tidigare i ett tomrum och nuvarande i backstage.

    
uppsättning user37713 10.07.2016 08:07

1 svar

2

Det specifika svaret, även om det kan tyckas otillfredsställande, är att det är en berättande teknik .

"Flashbacks" , till exempel, är en häftklammer av bio och brukade avslöja dold information som känner till och lägger till känslomässig vikt för den nuvarande åtgärden.

Min påminnelse om filmen är att Sorkin expert använt denna enhet för att lägga till känslomässig påverkan och "dimensionality" till biopicen.

Quentin Tarantino kommenterade famously om otillräckligheten av rent linjär tid i filmisk berättelse och nämner romaner som en form som inte alltid begränsas av linjär historiautveckling. Tarantino använder både flashbacks och asynkron historia struktur i sådana filmer som Kill Bill och Massafel .

    
svaret ges 20.08.2016 21:33