Är den här typen av kamera som används för att se vem som passerar genom ett rött ljus? (England)

1

Jag krossade på google kartor (jag bor i England) och har aldrig sett den här kameratypen innan på trafikljus. Är det här en kamera som är utformad för att se om människor kör röda lampor eller inte?

Härärenfullständigbildavkorsningen,dukansedenhärkameranovanförljusetimitten

UPPDATERING:

Egentligentrorjagattdethärärenkamerasomfångardemsomgårigenomrödalampor.Såsomovanståendekameraärvidenkorsning,skulledenanvändasförattupptäckabilarförattbytaljus?

    
uppsättning Andy Holmes 21.11.2015 21:58

1 svar

2

Jag är ganska säker på att din andra bild är en hastighetskamera: om den är påslagen (de flesta är inte i taget) tar det automatiskt en bild av vilken bil som överstiger hastighetsgränsen och föraren får en biljett i posten.

Den första ser mig som en trafikkamera, som mycket liknar vanlig CCTV. (Det finns ingen speciell anledning till att den ligger ovanpå trafikljuset, förutom att det sparar kostnaden och överbelastningen att sätta upp en annan pol.) Det kommer att finnas ett kontrollrum någonstans, och en operatör som övervakar flera banker. Dessa är vanliga på motorvägar, och inte så sällsynta på dubbla körbanor som du visar. Highways Agency säger att det här är att märka olyckor och övervaka säkerheten snarare än att utfärda trafikbiljetter. tro vad du vill.

    
svaret ges 24.11.2015 13:33