Can inomhuskabel ansluts till utomhuskabel med samma mätare?

1

Jag vill driva kraft till mitt skjul, men jag kan täcka cirka 1/2 avståndet från min panel till skjulet genom att köra tråd genom huset. Jag har en massa regelbundna 14-2 kabel kvar från ett tidigare ledningsarbete, så hellre än att köra hela jobbet i jordkabeln, jag vill hellre bara köpa utomhuskabel för den del som är utomhus. Bara undrar om du vet om detta är tillåtet. Jag skulle klyva linjerna tillsammans med en korsningslåda.

    
uppsättning James_B 19.09.2015 18:59

1 svar

2

Det är inget problem att göra vad du vill, så länge som korsningen ligger på ett torrt ställe.

    
svaret ges 19.09.2015 19:04