Hur kan jag stärka hållbarheten hos mitt nyinstallerade hårda trägolv?

2

Jag har nya konstruerade trägolv, Santamaria lövträ . Fanern är mycket tunn. Innan jag går in i möblerna vill jag gärna applicera polyuretan på mina nya golv. Kan jag helt enkelt tillämpa en produkt på golven så är det? I andra ord behöver jag prep? Om så är fallet, vad är processen?

För det här jobbet är dessutom en produkt bättre än en annan och vilka verktyg som behövs.

    
uppsättning KAREN BATES 05.07.2015 02:38

1 svar

1

Engineered hardwoord är nästan alltid förfinad. Och aluminiumoxidbeläggningen i fabriken är hårdare än vad du kan göra hemma så det finns ingen anledning att göra den befintliga beläggningen igen.

    
svaret ges 06.07.2015 05:55

Läs andra frågor om taggar