Konstordlista: hårda kanter och mjuka kanter

Definition:

Termerna hård kant och mjuk kant används för att beskriva två olika sätt på vilka föremål kan målas. En hård kant är den term som används när kanten på ett objekt målas på ett väldefinierat eller bestämt sätt. Det finns en stark känsla av var objektet slutar. En mjuk kant är när den är målad så att den försvinner eller bleknar i bakgrunden.

Ta en titt på denna liljemålning av Monet och jämför kanterna på de olika liljebladen. Lägg märke till hur vissa är tydligt definierade (hårda kanter) och andra (särskilt mot baksidan på höger sida) löser sig i det blå vattnet (mjuka kanter). Din hjärna tolkar fortfarande båda som liljeblad även om de inte alla är målade på samma sätt.

Också känd som: Borttappade och hittade kanter