Vad är några tips för att installera ett taklock?

2

Jag lägger till badrumsfläktar. Taklocket som jag har anbringat direkt på kanalen (det här är inte den modell jag har men det visar tydligt hur kanalen fäster):

Jaghademycketproblemattförsökafåblinkningenattglidauppunderbältrosenmedkanalenkopplad-isjälvaverketärdetidettaögonblickintekåpananslutentillnågonkanalnärjagkommerframmedenspelplan.Detstörstaproblemetärkanalenslängd.Dettaäröverdrivetmenvisarproblemet:

Har någon tips eller råd om hur man gör det här? Det är värt att nämna att jag försöker göra det själv, även om jag är medveten om att det normalt är ett tvåpersoonsjobb. Jag kan inte se hur mitt huvudsakliga problem med att inte få blinkande glidande upp mellan bältros skulle bli hjälpt med en annan person, men - jag lyssnar!

    
uppsättning overslacked 26.02.2011 00:19

1 svar

2

Som Shirlock säger, skar du av kanalen från locket, montera locket och sätt tillbaka kanalen med en 6 "-skrot av metallkanal. Tape några leder med HVAC-foliebandet.

Ett annat alternativ, ta bort en hel del bältros, montera locket och blinka rakt in, och montera sedan några nya bältros över blinkningen.

    
svaret ges 29.09.2011 16:24

Läs andra frågor om taggar