Outlet tester visar "dålig mark"

1

Jag har en helt ny Square D-underpanel installerad i min ladugård som ersatte en gammal panel som hade varit där i många år och ansågs vara en brandfara av inspektören. Den nya panelen har en jordningstråd som löper från panelens jordningsstång till utsidan och är ansluten till en kopparstång som sjunker 6 fot i marken. För behållarna på bottenvåningen har jag en 20 AMP GFCI-brytare installerad i panelen som matar en enstaka linje som de är mönstrade med. Brytaren är ordentligt ansluten (varm tråd till brytare som vanligt, neutral ledning till brytaren neutral och sedan neutral gris svans från brytare till neutral stång på panelen. Jord som vanligt går till marken på panelen).

När jag sätter i mitt uttagstestläsare läser "Bad Ground" på någon behållare jag pluggar den i ladan. Jag testade samma enhet i mitt hus och det läser grönt (allt korrekt). Här är vad jag har testat hittills med min multimeter:

  • kontinuitet mellan behållare och jordskruv - bra
  • kontinuitet mellan behållare och jordledare som kommer från panelen - bra
  • kontinuitet mellan markstången på panelen och den andra änden av jordtråden som ansluter till jordstången - bra

Vad kan hända ger mig denna läsning?

    
uppsättning snappymcsnap 06.09.2017 17:24

3 svar

2

Om du bara har en tre trådmatning till ladan så borde panelen vara neutral och jordad ihop.

Den gamla metoden att koppla en delpanel i en separat byggnad var 3-trådsmetoden som du har. Ledningarna ska vara heta, heta, neutrala, inte heta, neutrala, markerade.

Följaktligen skulle delpanelen vara bunden (neutral och jordad förbunden). Så bör ersättningspanelen bindas.

Om du inte har bundet neutralen till marken i din ladugård är det därför din testare säger att den har en öppen mark.

Här är den viktiga NEC-sektionen:

(B) Grounded Systems.

(1) Supplied by a Feeder or Branch Circuit. An equipment grounding conductor, as described in 2S0.118, shall be run with the supply conductors and be connected to the building or structure disconnecting means and to the grounding electrode(s). The equipment grounding conduc- tor shall be used for grounding or bonding of equipment, structures, or frames required to be grounded or bonded. The equipment grounding conductor shall be sized in ac- cordance with 2S0.122. Any installed grounded conductor shall not be connected to the equipment grounding conduc- tor or to the grounding electrode(s).

Exception No.1: For installations made in compliance with previous editions of this Code that permitted such connection, the grounded conductor run with the supply to the building or structure shall be permitted to serve as the ground-fault return path if all of the following requirements continue to be met:

(1) An equipment grounding conductor is not run with the supply to the building or structure.

(2) There are no continuous metallic paths bonded to the grounding system in each building or structure involved.

(3) Ground-fault protection of equiprnent has not been in- stalled on the supply side ofthefeeder(s).*

Lycka till och vara säker!

    
svaret ges 06.09.2017 19:49
1

Markstängerna ska vara 8 'om ej certifierad 2 stavar är normalt nödvändiga. Detta kan vara orsaken till en dålig markindikering.

    
svaret ges 06.09.2017 17:39
0

På dessa hokey-uttagstestare är legenderna lika användbara som en "magisk 8-boll". De är vilda gissningar om problemet. Med det sagt är de enkla bara detta, vilket ger dig 3 neonlamptest på en gång. På min enkla, skrev jag NG, HN och GH under ljusen, avskalade legenden, och det är plötsligt ett riktigt användbart verktyg.

Dintyvärrtyckshalitetillagddigitallogikförattförsvåradenenklafunktionaliteten.

Härärdittproblem:

The new panel has a grounding wire that runs from the panel grounding bar to outside and is connected to a copper rod sunk 6 ft into the ground.

ochfullstop.Låtossgåigenom.Nuvaranderesoriloopar.Nuvarandevillintekommatillgrund,denvillkommatillkälla.Förvarmtärkällanneutral.Jordningsskärmenärfortfarandekonstrueradförattåtervändaväldigtvarmtillkällan,ochdetgördetviadenenneutralmarkeringenidinmain-panel.

Naturligtvisförnaturelektronik,blixtochESDärkällanverkligenmarkerad.

Problemetärattduidittfallharkorrektsepareratneutralochjordadiunderpanelen,mendinendakopplingmellanskurochhusärenmassasmuts.Såjagserfyrasättattfixadetta,värsttillbäst:

Tabortgrunderna

FörnärvarandeärdinaFFCIdinendaskyddsnivå.Jordningssystemetfungerarverkligenmotdig,föromenmaskinharettjordfel,kommerdetatt"tända" hela jordsystemet och göra det farligt. Naturligtvis bör GFCI: s förhindra detta.

Använd grandfathered-metoden (om tillåtet)

Normalt separerar du neutral och jordad i delpanelen. Under metoden som nu är olaglig, som du kanske är farfar till, kan uthusen ignorera detta, ta över en combo neutral-ground och knyta neutralt till marken i underpanelen. I det här scenariot skulle du göra exakt det.

Konvertera till 120V; upprepa en het för att vara markerad

Om du inte verkligen, verkligen behöver 240V ut i skuren, har du möjlighet att byta tjänst till 120V. Du överger en het för att frigöra extra tråden.

Om en av dina ledare är ledig tråd, eller mindre än de andra, är det förmodligen nu neutral, och måste bli marken. Om man är grön, måste den slipas. Annars, välj något. Det är viktigt att inte blanda upp neutral och jordad, så jag skulle göra en förändring i taget i huvudpanelen och mäta hur det påverkar delpanelen.

Du kommer att sluta med en delpanel där hälften av brytare inte fungerar, vanligtvis varannan rad av utrymmen . Flytta dina breakers till levande utrymmen, och du är klar. Om du behöver tomma fyllmedel använder jag bara $ 4 vanliga brytare. De är inte mycket mer än de svåra att hitta tomma omslag, bättre byggda och hej - du har reservbrytare. Buntbandet med N / C och du är allt klar.

Kör en jordledning

Kärnan alternativet här är att köra en separat, fysisk jordledning. Detta behöver inte användas på samma sätt som ledarna - till exempel om det är möjligt att kringgå din uppfart, kan du göra det. Din önskade storlek är mindre än # 2, men måste vara koppar såvida du inte installerar den med en korrekt ledningsmetod.

Du behöver inte riva ut den befintliga 3-trådiga kabeln och ersätta den med en 4-trådig kabel. Det skulle vara ett dumt slöseri med pengar.

    
svaret ges 06.09.2017 18:43

Läs andra frågor om taggar