How svarar utomstående på sina egna flygplan?

4

Får en Outsider den indianska subtypen på sitt hemflygplan, och i så fall, vad betyder det exakt?

    
uppsättning Zach 19.11.2012 01:30

1 svar

8

Förvirringen kommer från ordet "Native", vilket är lite vilseledande. Beskrivningen är:

Native Subtype

This subtype is applied only to outsiders. These creatures have mortal ancestors or a strong connection to the Material Plane and can be raised, reincarnated, or resurrected just as other living creatures can be. Creatures with this subtype are native to the Material Plane. Unlike true outsiders, native outsiders need to eat and sleep.

(betona min)

Så "Native" betyder "Native av materialplanet" snarare än "Native från det aktuella planet". Eftersom materialplanet fungerar annorlunda än utanför planen är inhemska utomstående på något sätt "mindre utomstående" än "riktiga utomstående".

En Outsider, inte från materialplanet, skulle då inte få den indiska subtypen på sitt hemflygplan.

    
svaret ges 19.11.2012 03:11