How undviker Superman att döma alla med sina soniska bommar?

2

Jag läste nyligen att militära strålar normalt inte går supersoniska över land eftersom deras soniska bommar skulle orsaka störningar, vilket jag inte visste. Det fick mig att tänka på hur snabbt Superman går. Han skulle döva någon inom några hundra meter av honom om han gick supersonisk över land. Är detta någonsin behandlat?

    
uppsättning PointlessSpike 02.11.2014 09:51

2 svar

6

Frågan är uppenbart adresserad i Superman # 217. Lois Lane och Jimmy Olsen hålls gisslan och Supermans sätt att hantera terroristerna är att blåsa igenom regionen utan hänsyn till säkerhetseffekter. Sonic boom i hans väcka fungerar som en flashbang kanske och disorientates och inaktiverar terrorister så att Superman kan rädda Lois och Jimmy utan incident.

    
svaret ges 09.01.2015 01:48
4

Relaterat: den här kommentaren på min tidigare fråga om Quicksilvers brist på soniska bommar.

Låt oss fråga NASA om Sonic Booms

There are several factors that can influence sonic booms - weight, size, and shape of the aircraft or vehicle, plus its altitude, attitude and flight path, and weather or atmospheric conditions. A larger and heavier aircraft must displace more air and create more lift to sustain flight, compared with small, light aircraft. Therefore, they will create sonic booms stronger and louder than those of smaller, lighter aircraft. The larger and heavier the aircraft, the stronger the shock waves will be.

Altitude determines the distance shock waves travel before reaching the ground, and this has the most significant effect on intensity. As the shock cone gets wider, and it moves outward and downward, its strength is reduced. Generally, the higher the aircraft, the greater the distance the shock wave must travel, reducing the intensity of the sonic boom. Of all the factors influencing sonic booms, increasing altitude is the most effective method of reducing sonic boom intensity.

The width of the boom "carpet" beneath the aircraft is about one mile for each 1000 feet of altitude. An aircraft, for example, flying supersonic at 50,000 feet can produce a sonic boom cone about 50 miles wide. The sonic boom, however, will not be uniform. Maximum intensity is directly beneath the aircraft, and decreases as the lateral distance from the flight path increases until it ceases to exist because the shock waves refract away from the ground. The lateral spreading of the sonic boom depends only upon altitude, speed and the atmosphere - and is independent of the vehicle's shape, size, and weight.

The ratio of aircraft length to maximum cross sectional area also influences the intensity of the sonic boom. The longer and more slender the aircraft, the weaker the shock waves. The fatter and more blunt the vehicle, the stronger the shock wave can be.

Increasing speeds above Mach 1.3 results in only small changes in shock wave strength.

The direction of travel and strength of shock waves are influenced by wind, speed, and direction, and by air temperature and pressure. At speeds slightly greater than Mach 1, their effect can be significant, but their influence is small at speeds greater than Mach 1.3. Distortions in the shape of the sonic boom signatures can also be influenced by local air turbulence near the ground. This, too, will cause variations in the overpressure levels.

Aircraft maneuvering can cause distortions in shock wave patterns. Some maneuvers - pushovers, acceleration and "S" turns - can amplify the intensity of the shock wave. Hills, valleys and other terrain features can create multiple reflections of the shock waves and affect intensity.

Storleken och styrkan hos soniska bommar påverkas av objektets storlek och form. Medan Superman verkligen gör skapar soniska bommar, kommer de han skapar vara relativt liten och icke-farlig. Hur icke-farligt?

NASA fortsätter

Overpressure

Sonic booms are measured in pounds per square foot of overpressure. This is the amount of the increase over the normal atmospheric pressure which surrounds us (2,116 psf/14.7 psi). At one pound overpressure, no damage to structures would be expected. Overpressures of 1 to 2 pounds are produced by supersonic aircraft flying at normal operating altitudes. Some public reaction could be expected between 1.5 and 2 lb. Rare minor damage may occur with 2 to 5 lb overpressure.

As overpressure increases, the likelihood of structural damage and stronger public reaction also increases. Tests, however, have shown that structures in good condition have been undamaged by overpressures of up to 11 lb. Sonic booms produced by aircraft flying supersonic at altitudes of less than 100 feet, creating between 20 and 144 lb overpressure, have been experienced by humans without injury.

Damage to eardrums can be expected when overpressures reach 720 lb. Overpressures of 2160 lb would have to be generated to produce lung damage.

Typical overpressure of aircraft types are:

  • SR-71: 0.9 lb, speed of Mach 3, 80,000 feet
  • Concorde SST: 1.94 lb, speed of Mach 2, 52,000 feet
  • F-104: 0.8 lb, speed of Mach 1.93, 48,000 feet
  • Space Shuttle: 1.25 lb, speed of Mach 1.5, 60,000 feet, landing approach

Även hantverk som är mycket större än Superman skapar inte normalt tryck som är tillräckligt stora för att skada människor eller egendom (beviljas, de är vanligtvis i högre höjder).

    
svaret ges 02.11.2014 15:58