Är det en gräns för hur många gånger du kan multiclass?

8

Finns det en gräns för hur många gånger du kan multiclass, kan du till exempel få 1 nivå i 4 olika klasser?

    
uppsättning Kedearian 19.10.2010 14:41

1 svar

8

Ja. Sidan 208 av PHB-anteckningar:

There are two restrictions on your choice of a class-specific multiclass feat. First, you can't take a multiclass feat for your own class. Second, once you take a multiclass feat, you can't take a class-specific feat for a different class. You can dabble in a second class, but not a third.

Detta gäller för alla klasser utom bard som har en uttrycklig bestämmelse att ta flera klassspecifika prestationer:

DDI:

MULTICLASS VERSATILITY You can choose class-specific multiclass feats from more than one class.

Medan blåseruppgångarnas bakgrund tillåter flera multiclass-prestationer eliminerades det senaste valet.

För att ta itu med din specifika förvirring finns det inte något som tar "nivåer" i andra klasser, bara prestationer och power-swap-prestationer. I grund och botten är du alltid din primära klass (men med en multiclass-prestation kan du ta prestigebanor och episka öden och klassspecifika prestationer för din sekundärklass, eftersom feat indikerar att du räknas som medlem i den klassen för speländamål. )

    
svaret ges 19.10.2010 14:46