Hur kan jag ta bort en tubpipa med en avskruvad sexbult / maskinskruv?

1

Jag har en glid på tubutloppet med en avskruvad sexmutter. Jag måste ta bort det men jag tycker inte att det är klokt att använda den traditionella metoden (borra in i bulten, hammaren i en extraktor, etc). Lägg utrymmet är väldigt liten.

Så, jag tycker att den bästa metoden är att använda snips och klippa ut tutet, avskurna sedan av plastförslutningsaggregatet för att ta bort hexskruven med en tang eller något.

tankar? alternativ?

    
uppsättning cbrulak 03.01.2013 21:23

1 svar

5

Antag att insidan av hexmuttern är avlägsnad så att insexnyckeln vrids inuti muttern ...

Skaffa en extra skiftnyckel och en ersättningssatsskruv och ett litet rör av epoxilim. Lossa limet på änden av skiftnyckeln och sätt in den i muttern. Håll fast medan limet sätter fast. Skruva av muttern.

Kasta bort den nu smälta muttern / skiftnyckeln och byt ut den med ny uppsättning skruv med ny allennyckel.

    
svaret ges 03.01.2013 22:31