Vad är ICAO PANS? Vad är deras innehåll?

6

Det finns hur många I.C.A.O. PANS? Vad är deras grundläggande innehåll? Jag har försökt mycket på internet, men kunde inte ta reda på det.

    
uppsättning joydeep 03.09.2015 22:09

2 svar

7

ICAO-förfaranden för luftfartstjänster (PANS) är dokument som godkänts av ICAO-rådet och rekommenderas till stater för global tillämpning. Som sådana försöker de göra flygnavigeringstjänster enhetliga över hela världen.

Det finns fem PANS:

Procedurer för flygnavigeringstjänster - Flygledningshantering

(ICAO-dokument 4444, a..a. PANS-ATM)

Anger de faktiska förfarandena som används av lufttrafiktjänstenheter för att tillhandahålla de olika lufttrafiktjänsterna till flygtrafik.

Procedurer för flygnavigeringstjänster - Flygplansverksamhet

(ICAO-dokument 8168, a..a. PANS-OPS)

fastställer regler för utformning av instrumentinflygning och avgångsprocedurer. Sådana förfaranden används för att tillåta att flygplan landar och tar av sig när instrumentets meteorologiska förhållanden (IMC) infaller instrumentflygningsregler (IFR).

Procedurer för flygnavigeringstjänster - Förkortningar och koder

(ICAO-dokument 8400, a.c. PANS-ABC)

Är en förteckning över förkortningar och koder som vanligtvis används i luftfart.

Förfaranden för flygnavigeringstjänster - Flygplatser

(ICAO-dokument 9981, a..a. PANS-ADR)

Denna detaljerad flygplatslicens och flygledningshandböcker

Slutligen finns det PANS Training som beskriver ISD (instruktionssystem-system och metodutbildning till utbildning) som möjliggör kriteriumbaserat och materialberoende metodiskt lärande.

    
svaret ges 04.09.2015 00:15
0

Pannor är några dokument som ger information om flygnavigering, ger rådet sin roll att tillämpa regler om luftuniform över hela världen.

    
svaret ges 04.11.2017 15:43