Vad betyder "ATS klättradient"?

1

På ett Jeppesen SID-diagram är klättringsgradienten inte standard, eftersom den är större än 3,3%. Vad betyder ATS (7,4%) stigning gradienten?

    
uppsättning Carlos Moreno 19.06.2018 01:46

1 svar

1


OvanärsammaSID,menfråndetofficiella diagrammet ( aerocivil.gov.co ).

ATS betyder lufttrafiktjänster. Att klättra gradienten är vad ATS kräver. Versus PDG (procedurutformningsgradienter), minsta för att rensa hinder.

Från den colombianska AIP GEN 2.2 Förkortningar som används i AIS-publikationer :

  • PDG = Gradiente del procedimiento de diseño
  • ATS = Servicio de tránsito aéreo
svaret ges 19.06.2018 02:27