Can ett varelse gömmer sig från en fiende som påverkas av feat Gloom Strike?

3

Bakgrundsfesten Gloom Strike ( Drow of the Underdark 54) har som sin fördel

Your sneak attack creates an aura of magical darkness that impedes your target’s vision for 3 rounds. The target takes a −4 penalty on Spot checks and treats all other creatures as having concealment. Neither darkvision nor low-light vision pierces this effect, though the ability to see through magical darkness does. Any spell with the light descriptor suppresses the effect.

Är döljningen som genereras av feat Gloom Strike tillräcklig för att en varelse ska använda Dölj skickligheten för att dölja den drabbade fiende? Om så är fallet, kan den dolda varelseaffären smyga efter att ha gömt sig, skada den drabbade fienden?

    
uppsättning Simon 02.05.2015 13:09

1 svar

2

Inte riktigt

Gloom Strike täcker kravet "täcka eller dölja" av Dölj skickligheten, men inte kravet "kan inte vara direkt observerat". Målet är delvis blint, det vill säga döljandet, men inte helt blindt: han kan fortfarande observera dig (och förmodligen skulle).

Om du hade en version av Hide in Plain Sight som fortfarande krävde omslag eller dölja (t ex den mörka mallen från Tome of Magic ) kan du gömma dig. Efter att ha dolt, dina attacker skulle kvalificera sig för skador på Sneak Attack-bonusen .

    
svaret ges 02.05.2015 17:18