How fick Sethers dolk sin kraft?

2

I The Mummy 2017 film.

Ahmanet tries on two separate occasions to use a specific dagger to kill a human being so that the Egyptian God Seth could come back into human form through the body. The dagger itself had the power to bring Seth into human form. The dagger has two parts, including the shaft and a gem. When both parts are intact, the dagger has its power.

Hur fick den intakta dolkan sin kraft? Finns det en specifik historia som förklarar detta i det mörka universum? Måste Seth själv skapa dolkan och på något sätt fick Ahmanet det. Vad är dolkens bakre historia?

    
uppsättning CodeMed 26.06.2017 04:32

1 svar

1

Ahmanet erbjuder sin själ att sätta och ställa manifester i världen och ge henne dolkan.

Eftersom dolkningen var avsedd att återuppstå Sätta i kroppen hos den som stötts med den, var Set förmodligen begränsad till Afterlife utan att vara uppkallad och så blev dolkningen sannolikt fördragen från Afterlife också.

Så får dolkan sin kraft antingen genom att vara en skapelse av en gud, eller för att den kommer från efterlivet eller en annan orsak som inte avslöjas.

    
svaret ges 12.08.2017 14:57