Hur kan jag ta reda på vilka platser i Centraleuropa som kan nås på en viss tid från en stad med kollektivtrafik?

8

När jag reser är jag ofta intresserad av att besöka det omgivande området. Tyvärr är kortavståndet inte nödvändigtvis relaterat till resetid, särskilt när man beaktar kollektivtrafik.

Det finns en fråga som specifikt frågar om resa från Oxford eller Cambridge , men det är inte där jag brukar bo. Finns det några fler generiska lösningar, särskilt för Centraleuropa?

    
uppsättning Jonas 28.11.2013 16:25

1 svar

8

Det finns hittills ingen allmän lösning för alla platser, särskilt eftersom kollektivtrafikdata inte alltid är lediga, vilket gör det svårt att koda en sådan applikation .

För platser där kollektivtrafikdata är tillgängliga finns det webbplatser där du kan rita områden för vad du kan besöka.

Mapnificent har ett anständigt antal städer från hela världen. Observera att den kanske inte har tillgång till fullständiga kollektivtrafikdata (se till exempel @ Gagravarrs kommentar).

arrlee fungerar endast för Tyskland, Schweiz och Österrike, och kan tillhandahålla överlagringar av intressanta platser . Det "vet" alla kollektivtrafikstopp i dessa länder, så långt jag kan berätta, och är därmed ganska tillförlitlig.

    
svaret ges 28.11.2013 16:31