Olistad / okrediterad röst "Khalid" (?) I S01E07 av Gary och hans demoner

2

Riktningen av "trickster demon" Khalaid eller (Calade eller hur som helst [ kɑlɘid ] stavas) påminner mig om en av de främsta killarna från Picnicface, särskilt som Genie i "Gun Genie ":

                            

IMDBlistarintedettecknet,liksominteepisodkrediterna: länk

Vet någon vem som uttryckte den karaktären eller hur hittar man den informationen?

    
uppsättning Ben Philipp 26.07.2018 01:26

1 svar

1

Vid min forskning tittade jag upp vem skådespelaren från Picnicface är och ... Säker nog är han (Mark Little) Rarys "Gary", huvudpersonen i Gary och hans demoner :

länk

... och jag antar att det är rättvist att säga det, även om det inte är krediterat, kommer han och / eller andra castmedlemmar förmodligen att rösta på andra tecken på showen, och det är därför mycket troligt att det verkligen är honom som ger Trickster Demon hans röst

    
svaret ges 26.07.2018 01:26