Blurred Steg + multi-shifting

4

Om en baddie bredvid mig skiftar x, och jag kan flytta x med suddigt steg, hur ser interaktionen ut? Anklarar han sitt skifte en ruta åt gången så att jag bara kan följa första skiftet (och då har jag använt en gång / använd) eller måste han deklarera slutänden för skiftet när han börjar?

(Naturligtvis påverkar detta Harrying Step också.)

    
uppsättning Plot Device 28.11.2012 06:22

1 svar

3

Som en fri åtgärd (post-errata) utlöses suddigt steg efter att åtgärden som utlöstes har lösts.

Vissa definitioner ska börja med:

suddigt steg

Free Action Personal

Trigger: An adjacent enemy marked by you shifts

Effect: You shift 1 square.

Special: You can use this power only once per turn.

[Gratis åtgärd] som reaktion:

I'm playing a battlemind. If an adjacent enemy that I have marked attempts to shift to another square adjacent to me, can I use blurred step to shift to that square and prevent the enemy from entering it?

No. The free action granted by blurred step occurs after the action that triggers it.

Därför, eftersom den utlöses efter åtgärden och inte rörelsen , flyttar fienden och sedan flyttas du till följd, som bevarar både andan och formuleringen av reglerna.

    
svaret ges 28.11.2012 06:27