How att ändra ett Schengen-visum som är giltigt endast 20 dagar?

2

Jag ansökte om Schengen Visa på italienska konsulatet i New York. Den fick giltighet i endast 20 dagar. Jag bad om 2 poster 10 dagar i 2 olika länder, medan de två inläggen är 30 dagar från varandra när jag lämnar för Indien däremellan. De gav 2 poster och 10 dagars vistelse. Men de såg förmodligen inte mina biljetter och viseringen upphörde före min andra post, som är i Italien. Det finns ingen telefon att kontakta och du kan bara kontakta dem via e-post, vilket jag väntar på 3 dagar nu.

    
uppsättning Neha 30.05.2013 13:28

1 svar

3

Som du själv skrev i dina kommentarer måste du ha en ytterligare visum. Ett val är att du får ett annat visum för den andra posten, eller du organiserar för ett visum för flera inresor.

Visumet med flera inresor kommer emellertid sannolikt endast att beviljas om du har rest till Europa flera gånger före det.

Eftersom dina två poster är en månad från varandra, borde det inte vara något problem för dem som ger dig ytterligare visum, eftersom viseringsperioden är tre månader före resan.

    
svaret ges 19.06.2013 05:49