Precise Shot och förbättrat exakt skott

0

Om jag har Förbättrad precis bild feat genom Ranger's Bueskyddsstil men har inte Precise Shot , uppstår jag fortfarande -4-straff för varierade attacker för att skjuta in i melee?

    
uppsättning John-D-Frogman 23.07.2018 06:32

1 svar

6

Ja.

Fördelen med förbättrad precis skott är:

Your ranged attacks ignore the AC bonus granted to targets by anything less than total cover, and the miss chance granted to targets by anything less than total concealment. Total cover and total concealment provide their normal benefits against your ranged attacks.

Fördelen med Precise Shot är:

You can shoot or throw ranged weapons at an opponent engaged in melee without taking the standard –4 penalty on your attack roll.

Straffen för att skjuta in i melee är inte en AC-bonus , och anges inte som täcka eller dölja , så IPS täcker inte den.

(På meta-nivå, om du automatiskt fick effekterna av PS från att ta IPS, varför skulle någon ranger någonsin ta PS?)

    
svaret ges 23.07.2018 08:52