Varför var skådespelaren som spelade Kreese i gemenskapen krediterad som någon annan?

6

I gemenskapsäsong 6 Episod 4 i scenen anpassning av Karate Kid, skådespelaren som spelar "Kreese" (riktig skådespelare i film var Jess Allen spelade Kreese i originalet var Martin Kove )

geskrediten"Någon annan":

Varför gav de inte honom sitt scenteckennamn eller ett mer beskrivande karaktärsnamn? Var det bara ett sätt att ge roliga rollnamn som vi skulle se i slutkrediterna i Naked Gun-filmerna?

    
uppsättning EdChum 31.03.2015 18:28

0 svar