Can en cleric välja att kanal skada eller läka i fall till fall?

6

Avsnittet Kanal Energi anger att en bra prästburk kanal positiv energi som antingen skadar odödliga eller läker levande varelser.

Senare i avsnittet står det;

Once this choice is made, it cannot be reversed.

Detta uttalande föregås av;

A neutral cleric of a neutral deity (or one who is not devoted to a particular deity) must choose whether she channels positive or negative energy.

Så antar jag att det första uttalandet endast hänvisar till det neutrala uttalandet. Har jag rätt?

I princip är min fråga; Kan en god cleric använda kanal energi för att läka levande varelser på en given runda och sedan igen för att skada odöd i en annan runda? (och vice versa för en ond cleric)

    
uppsättning newGM86 31.05.2014 15:36

1 svar

9

Ditt antagande är korrekt; Valet som avses är valet mellan kanalisering av positiv eller negativ energi. Den fullständiga citatet läser:

A neutral cleric of a neutral deity (or one who is not devoted to a particular deity) must choose whether she channels positive or negative energy. Once this choice is made, it cannot be reversed.

Det uttalandet är självständigt. Det hänvisar inte till några andra delar av klassens förmåga.

    
svaret ges 31.05.2014 15:44