How var filmen för tryckkokare filmad?

8

I Frukost på Tiffany (1961) finns en scen där en tryckkokare plötsligt spränger framför två ledande aktörer.

Hur var denna tryckkokare sprängd filmad? Var det någon risk för att ledarna skadades?

    
uppsättning user38018 18.07.2016 13:20

0 svar