How fungerar efterverkan för Spectral Tendrils fällan?

4

Det finns en fälla som definieras i Dungeon Master Guide på sidan 91, kallad Spectral Tendrils.

Linjen Hit av fällans attack säger:

Hit: 2d10 + 6 necrotic damage and dazed until the end of the target's next turn.
Aftereffect: Dazed until the end of the target's next turn.

Vad?

Efterverkan inträffar efter en effekt som en spara kan sluta sluta. Det finns ingen effekt som en räddning kan sluta här. Ska det vara "dazed (save ends)", eller är de bara dazed i två varv?

Jag kollade UpdateDMG och det finns ingen fel för den här fällan.

    
uppsättning DCShannon 12.05.2015 21:09

1 svar

4

Efterverkan händer när en effekt slutar, men det behöver inte vara en (spara slut) -effekt.

Från sidan 98 i Regelkompendiet och även sidan 219 i PHB2:

Aftereffect: An aftereffect automatically occurs after another effect ends. An “Aftereffect” entry follows the effect it applies to, which is typically in a “Hit” or an “Effect” entry.

Förvirringen beror förmodligen på att de följer detta med ett exempel på (spara slut) men det säger aldrig att eftereffekter bara inträffar efter en slutförd effekt (slutar).

Därför skulle de i fråga om Spectral Tendrils dazed i två varv; en gång när de träffas av fällan och igen när den första döden slutar.

    
svaret ges 13.05.2015 01:56