Klerisk fel i brittisk viseringsansökan, men formulär som redan lämnats in - vad ska jag göra?

9

Jag är från Filippinerna, och jag planerar att resa till Storbritannien med min syster för att besöka en släkting.

Jag har just lämnat in min viseringsansökan och har redan betalat online när jag märkte att jag har gjort ett skrivarfel. I avsnittet "besök eller vistelse" i avsnittet "Har du några vänner eller släktingar i Storbritannien?", Klickade jag på "nej" rutan istället för "ja".

Min systers ansökan är korrekt. Hon valde "ja". Vårt möte beror på nästa månad. Jag planerar att maila dem om detta, och informera dem också om ansökningsdagen.

Är det här rätt väg att ta?

    
uppsättning neeza 18.06.2016 06:01

1 svar

5

Du klickade på rutan "nej" om att ha vänner eller släktingar i Storbritannien, och nu har du "oro över posten" om det.

Dethärbordeintevaraettproblemeftersomdeintegillarattvägraansökningarövermindreskrivfelellertekniskadetaljer.Komihåg...FörsakersomkryssrutorkandugörapennaochbläckkorrigeringarpåvägtillVFS.

Dethäravsnittetiprogrammetharettområdeunderkryssrutandärdulistadenamn,nationaliteterochsåvidarepådinavänner/släktingariStorbritannien.SånärECOserdensektionensomärobligatorisktfylldut,kommerdeattbehandlakryssrutan"nej" som ett skrivfel och förhoppningsvis godkänna din ansökan.

Jag skulle inte oroa mig för det, men det är bra att berätta för VFS-agenten om du tror att det kommer att hjälpa. Kom också ihåg att du kan göra penna & bläckkorrigeringar till kryssrutor innan du överlämnar det till VFS.

    
svaret ges 18.06.2016 07:09