Vad är längsta avstånd utan att fästa en toppplatta av innerväggen

3

Jag har en innervägg i en byggnad med metalltak och taklofter. Det finns inga trädkroppsmedlemmar eller balkar för att fästa väggens toppplatta. Inre väggen kommer att fästa på en yttervägg i ena änden och sluta i ett hörn i den andra änden, men jag måste bygga något för att fästa topplattan ner från ståltaket. Bara undrar hur ofta jag behöver göra det här. Jag gissar 8 meter skulle vara ok?

    
uppsättning Niall C. 11.07.2015 22:41

1 svar

1

Enligt min mening borde detta göras 3 gånger per spann åtminstone. Så det beror verkligen på vad du bygger med. Om du använder ditt lager 2x4s som är 8 fot sedan 3. Men om du får längre 2x4s tror jag att du också kan gå med 3, givet att det inte finns några pauser.

(Det antas också att du kan fästa botten varje par fötter)

    
svaret ges 14.07.2015 17:50