Piers Anthony karaktär "Subtil"

5

I slutet av 1960-talet minns jag att läsa en Piers Anthony-roman med tecken "Subtil". "Subtle" var en specialagent med sitt sinne justerade så att hans minne kunde laddas ner och ges till sina medarbetare.

"Subtil" var agent "Sub" med "humaniserande suffix" av "tle". Vilken roman var detta?

    
uppsättning Michael Bell 29.05.2016 06:11

1 svar

7

Det här är Omnivore

Första publicerad 1968 är detta en av Piers Anthonys tidigaste verk. Det berättar historien om tre personer skickade till en planet av fungal livsformer. Ett anmärkningsvärt element är närvaron av individer med tre mycket olika dieter: omnivore (det vanliga mänskliga tillståndet från 2016), herbivore (dvs vegetarisk) och köttätande (i princip en vampyr).

Agentens namn är Subble , inte subtilt:

Subble dropped noiselessly to the floor. 'Technically, I'm not a man, in that sense. I'm a number. I'm identified by a three-letter code, SUB, with a humanizing suffix. I differ from SUA or SUC or SUD no more than my code does.'

Hans sinne har verkligen förändrats allvarligt:

' An agent's memory is washed blank before every assignment. I have been given three addresses and a caution signal. That was, literally, all I knew about you before I landed. Your name, where to find you, and a warning of danger.'

Och hans minnen kan delas med andra agenter:

'But some memories might help you do the next job better.'

'Such memories are erased from the individuals, then implanted uniformly in the entire corps.'

    
svaret ges 29.05.2016 06:36