Vad betyder "Lasten"? [stängd]

2

Den här frågan anropar karaktären "Ladda". Det är inte ett begrepp jag har hört, och orden är för vanligt för att Google ska vara till hjälp (den frågan är den enda relevanta på de första sidorna).

Vad betyder det?

    
uppsättning DJClayworth 15.04.2015 16:46

1 svar

6

Ladda (Varning: TV Tropes)

I grund och botten är de någon som bara är en "last" som släras av hjälten, men gör inte heller någonting produktiv mestadels och hjälten måste spendera tid att de skulle kunna spara världen för att skydda denna belastning från skada.

    
svaret ges 15.04.2015 16:50