Hur "sprider jag" mitt sprinklersystem?

7

Jag har just flyttat in i ett hus där sprinklersystemet har vinteriserats. Jag vill få det att gå igen, men jag är inte säker på vad jag ska göra med dessa fyra ventiler här.

Den tidigare ägaren berättade för mig att jag måste gå under huset och öppna en ventil för att leverera vatten till sprinklersystemet. Jag gjorde det och kanske eller kanske inte har vridit de två blå knopparna (kan inte komma ihåg vilken stat de ursprungligen var) och vatten började spruta ut ur de fyra ventilerna på bilden ovan.

Jag kan säga att jag tittar på att jag antagligen ska få en skruvmejsel och dra åt eller stänga dessa ventiler. Men jag vill inte göra en utbildad gissning och skada systemet. Ska jag helt stänga alla fyra av dem?

    
uppsättning Patrick McElhaney 01.07.2012 23:03

1 svar

5

Jag är ingen rörmokare, men jag installerade bara mitt eget sprinklersystem. Det ser ut som en reducerad tryckaggregat som används för backflödesförebyggande. den lilla skruvmejselventilen vid blöder. Du behöver bara röra dem om Vatten kommer ut. Med huvudvattnet under huset, sätt på den stora ventilen närmast huset först, sedan den andra ventilen närmast sprinklerna. Det borde göra det.

Google RP (watt gör dem) och du borde hitta mycket information. Poetiskt ingen exakta matchningar på bilder, men fråga rätt delar på rätt ställen

    
svaret ges 02.07.2012 13:36