I vilken utgåva av 2000AD uppträdde kung Rudraige Mac Dela?

0

Wikipedia-sidan för Sláine (2000AD) nämner King Rudraige Mac Dela:

King Rudraige mac Dela – Ruler of the city of Gorlias and guardian of the Silver Sword of the Moon. His hand was bitten off by Avagddu and replaced with a metal prosthesis, preventing him from becoming High King. He was married to Niamh for a year but left her for a warrior resembling Arnold Schwarzenegger's Conan.

I vilken slaginehistoria skedde detta? (Med 2000AD prog nr. Om möjligt!)

    
uppsättning Michael D. 24.04.2016 21:57

1 svar

1

Enligt comicbookdb.com verkade karaktären av Rudraige (eller nämndes) i 8 separata versioner, som täcker berättelsen "Slaine: The Horned God";

De relevanta programmen är 633, 634, 635, 663, 691, 692, 697 och 698.

    
svaret ges 24.04.2016 23:01