Finns det något som en skruvkläm på ett gångjärn? [stängd]

1

Jag måste fixa en träbräda (färgad blå i mina skisser) till en dörrram (som inte innehåller en dörr, färgad grå i mina skisser). Jag får inte skada dörrramen, och anslutningen får inte vara permanent, brädet är fastsatt och avlägsnas dagligen.

Normaltskullejagbaraanvändanågraskruvklämmor,meneftersombrädantäckerheladörrramen,ärdetintemöjligtattappliceratryckfrånbådasidoravdörrramen.

Nuföreställerjagmignågot(färgatgröntiminaskisser)somenskruvklämmadärenasidanärbultadellerskruvaspåträbrädan,sådetdrarbrädetmotdörrramen.

Detskulleemellertidvarasnyggtomdenskruvklämmanhadeettgångjärn,sådetkanroteraförattliggaplattmotträbrädetnärdetinteanvänds.

Finns det något jag kan använda för det, eller har någon annan lösning för mitt problem?

    
uppsättning Lars Ebert 17.07.2017 15:46

2 svar

2

Jag tror att du måste göra något, men det borde inte vara svårt.  En spreader clamp kommer att göra mycket av jobbet. Många av dessa har aluminiumbackar, som är lätta att borra och vid behov knackar på. Ett gångjärn kan sedan skruvas på brädet och i käften.

    
svaret ges 17.07.2017 15:55
1

Kommer detta att fungera? Det kommer att hålla biten på plats, men var försiktig om det är tänkt att hålla mycket vikt eller tvinga eller ????

    
svaret ges 18.07.2017 05:48