I vilken Spider-Man-komiker blir ett barn skott när man försöker spara Spidey?

8

Jag såg en sida en gång från den här serien där ett barn blir skott när man försöker spara Spidey, och Peter känner sig ansvarig för det. Jag vet inte vilken komisk fråga det var men det hade alla känslor och jag vill verkligen läsa hela historien.

Vilken komisk var detta?

    
uppsättning Tango Alpha 22.03.2017 06:37

1 svar

3

Jag snubblade över samma historia just nu på Facebook, och efter att ha krossat mina känslor, sökte jag snabbt och fann att det är tydligen "Vad skulle Spider-Man Do?", en åtta sidor från Amazing Spider -Man Vol 1 # 700.5 . Jag vet inte varför ".5", men # 700 är problemet där

Peter Parker dies, and Otto Octavius becomes the Superior Spider-Man.

Serien börjar med Spider-Man som rusar barnet till sjukhuset efter att han sköts i ryggen.

DennattenförnekarPetersigförMary-JaneattbarnetblevskottnärhanförsökteräddaSpideyfrånnågrabankrövareochatthankännersigansvarigförattbarnetskakommaiskada.

Jagkommerintepostarestenavseriethär:Jagtyckerattdethärräckerförattduskakunnaidentifieraattdetärrätt,ochrestenkanlätthittaspåGoogle(detärpåförstasidanmedresultatför" Vad skulle Spider-Man göra? ". Varning, men: du hade rätt. Den här historien har alla känslor.

    
svaret ges 08.07.2017 12:28