Om berserkersna inte förlorar sina minnen när de återvänder som ett spöke, varför förlorar någon dem?

3

I Artemis Fowl: The Last Guardian ,

Artemis dies,

och klonas tillbaka till livet, och hans anda förblir, men han har inte behållit sina minnen.

Varför? Är det bara för att människor inte är så "magiska" som berserkarna?

    
uppsättning bleh 09.06.2017 21:18

0 svar