Can historien att resa till Mellanöstern (Iran) hindrar dig att resa till EU igen i framtiden?

4

Vissa islamiska länder i Mellanöstern har haft en lång historia med att försöka relationen med väst, och med terroristattacker av ISIS som ett verkligt hot mot världen skulle reser till Mellanöstern öka mig i någon form av övervakningslista över EU? Skulle den resehistoriken ge mig problem om jag behöver komma igenom EU: s invandring?

    
uppsättning Edison 02.05.2016 04:04

1 svar

4

I grund och botten är svaret nej. Det är anekdotiskt men jag har hört många rapporter om att människor nekas tillträde till USA baserat på upprepade resor till "ovänliga" länder, aldrig till europeiska länder (och särskilt inte till Schengenområdet).

Generellt sett finns det en skarp skillnad i USA mellan medborgare och invånare, vars rättigheter har starka rättsliga skydd och utlänningar, för vilka allt går, särskilt vid gränsen. Inte så i EU. Det är inte att säga att EU-länderna är exemplifierande (de kan inte hitta många egentliga exempel på det) men det finns en förväntan om en korrekt process vid gränsen och en ganska restriktiv lista med giltiga skäl att neka inresa.

Förneka inträde uteslutande om att du har besökt ett tredjeland är inte vanligt och skulle förmodligen inte vara lagligt. Utöver bedrägeri och avsikten att immigrera olagligt är huvudorsaken till att neka inresa att du utgör ett hot mot allmän säkerhet, och hinderet för det är högre än att bara ha besökt ett land.

    
svaret ges 02.05.2016 09:51