Is slår bokstavligen siktbaserad?

3

Låt oss säga att en Paladin kämpar mot en osynlig motståndare. Kan de rikta in sig med sin Smite Evil förmåga, även om de har identifierat vilken torg fienden är bosatt i? Den särskilt förvirrande delen ligger i "paladin väljer ett mål inom sikte att slå" av förmåga beskrivningen. Paladin kanske inte kan se deras osynliga fiende faktiskt, men de vet vilken torg de är i och förmodligen är det inom deras ögon.

    
uppsättning user3735278 23.01.2015 16:31

1 svar

2

Du är korrekt. Den enda begränsningen av vilka varelser som kan riktas mot Smite Evil är att paladin måste kunna se varelsen som riktas.

Ett annat sätt att formulera den begränsningen är att säga att målet måste ligga inom synfältet. Siktlinjen anger:

A line of sight is the same as a Line of Effect but with the additional restriction that that it is blocked by fog, darkness, and other factors that limit normal sight (such as Concealment).

Osynbarhetsreglerna säger att när man angriper en osynlig varelse:

the invisible creature still benefits from full concealment

Jag tycker att det är ganska rättvist att säga att en paladin inte skulle ha en synlig syn på en osynlig varelse, och skulle därför inte kunna rikta dem mot ett slag.

    
svaret ges 23.01.2015 16:53