How drog grev Otto von Dooms mördare drottning Elizabeth I?

7

Inom Marvel 1602 # 3 skickar grev Otto von Doom tre mördare efter nyckelpersoner i England. Implikationen är att den tredje och sista ankomsten kom till domstolen av drottning Elizabeth I som en sändebud från Latveria, som presenterar en musikalisk contraption designad av von Doom själv. I den sista scenen där vi ser honom kyssar han drottningens hand.

Dånågrapanelersenareservidrottningsomuppenbarligenhadehaftenvåldsamdödmeddenmusikaliskakontrurensomstodominously.

Jag förstår inte den här panelen; hur döste drottning elisabeth Min första men är det, eftersom det verkar som om hon dog våldsamt, sköt motstödet henne. Men jag ser inte en pil eller till och med ett sår, och vinkeln på den döda drottningen jämfört med kontraptionens trumpet verkar vara fel. Min nästa trodde var något slags gift från sändebudet som kysste hennes finger, men det verkar inte matcha den sista scenen.

Hur dödade grev Otto von Dooms tredje mördare drottning Elizabeth I?

    
uppsättning Thunderforge 07.01.2018 02:04

1 svar

6

I issue # 04 lär vi oss att "contraption" Doom skickade ut en giftgas som dödade drottningen. Doom nämner att man släpper ett "piller" till Aqua Regia (en blandning av salpetersyra och saltsyra). Om detta piller innehöll kaliumcyanid, hade det till exempel skapat dödlig vätecyanidgas.

    
svaret ges 07.01.2018 10:35