Behöver Rebar mellan väggar när man häller betongtrappor.

0

Jag häller 11 steg ner på sidan av mitt hem till en källare ingång. Hemsidan är 8 inches hälld betong den andra är 8 x 8 x 16 block jag bara lagt. Jag har trapporna bildade och har trådnät och 1/2 spärr i dem.

Jag undrar för varje steg, borra ett hål i husväggen och i blockväggen, sätt sedan en spärr från sida till sida i båda hålen. Borra ett hål lite djupare för att trycka in spaken så det passar mellan väggen och blockera och dra sedan in i blockväggen. räffeln skulle ha lika längder i varje vägg.

Jag tänkte att detta skulle hålla stegen från att flytta / flyta mellan väggarna.

dina tankar? ...

    
uppsättning ken 11.07.2018 19:59

0 svar