In Suits varför betyder det att Mike inte har gått till Harvard?

1

Jag förstår inte, för även om Mike inte har gått till Harvard, uttrycks det att Jessica kan avstå från regeln som hon gjorde med Rachel kommer till Columbia.

    
uppsättning james Paterson 16.08.2015 02:16

2 svar

1

I många stater, inklusive New York, krävs det att en person erhåller en laggrad innan man får ta BAR-tentamen. Mike har bara tagit examen för andra människor. För att vara en företrädare i ett rättsligt förfarande måste en person ha passerat BAR.

Dessutom finns det den prestige som företaget mottar från att bara anställa Harvard-kandidater.

    
svaret ges 17.08.2015 20:40
0

Jag tycker att det är mer viktigt att han inte har en formell juristutbildning än att gå till Harvard. Han kan inte träna lag utan en formell juridisk examen och det kan få honom till djupa problem.

    
svaret ges 16.08.2015 10:18