How kan jag sluta gurgla vid utloppet från sump pumpen?

2

Jag hade installerat en sumppump. Cirka ett år senare, efter att pumpen körts, finns det ett högt gurglande ljud som åtföljs av vibrationer från rören. Under högvatten årstider leder detta till ett konstant och irriterande gurglande ljud.

Sumppumpledningen går (relativt) rakt upp ~ 8 '. Kontrollventilen är placerad ~ 4 'ovanför pumpen. När linjen träffar taket löper det horisontellt ~ 15 'och svänger sedan till höger 90 grader, faller 6' för att komma under balkarna, går horisontellt ytterligare 6 'och sänker sedan vid ~ 45 grader ytterligare 2' till var det vänster och går ut genom grunden.

Gurglingen verkar förekomma i nedstigningen till utgångspunkten genom grunden (baserat på ljud och känna gurglarna i röret). Det verkar inte som om det här skulle bero på en misslyckande kontrollventil på grund av sin unga ålder och att bruset inte tycks ha sitt ursprung nära ventilen (om det inte förlorar nödvändigt vakuum).

Hur kan jag minska detta ljud?

    
uppsättning Stephen 25.02.2013 04:11

1 svar

4

Om du har godkännandet kan du sätta en luftintagningsventil vid dräneringens höga punkt. Jag är inte säker på koden på det, men eftersom det här inte kommer att dräneras i spillstapeln, kan det vara tillåtet. Jag skulle vara ovillig att sätta den på en blind plats men.

    
svaret ges 25.02.2013 15:17