Vad ska jag använda för att övergå från plattor till hårt trägolv?

9

Det finns för närvarande någon form av solid fyllning mellan plattorna i mitt kök och det hårda vedet i mitt vardagsrum. Under sommaren när det blir varmt och fuktigt expanderar det hårda träet och spricker den fasta fyllningen. Efter ett par år finns det inte mycket kvar på fyllningen. Så här ser det ut:

Denfyllningenanvändsocksåförattanslutahårtgolvfrånvardagsrumtillmittsovrum:

Vad ska jag använda för att fylla på dessa luckor så att på sommaren kommer inte fyllningen att spricka och bryta? Jag är ganska ny för DIY, så länkar till de mattor och verktyg som behövs är mycket uppskattade.

    
uppsättning Thierry Lam 29.09.2012 06:01

2 svar

4

Om du inte vill använda en övergång, kan du överväga att använda en slipad caulk på träet till kakelfläcken; det kommer att ge några ge i det. Jag använde det mellan keramiska plattor och trä, och det fungerade bra.

Om det fortfarande har för mycket rörelse, ska en silikon fungera, men det kommer sannolikt inte att se så bra ut.

    
svaret ges 30.09.2012 05:27
10

Du vill leta efter bitar som kallas trägolvtransitioner. De kan antingen vara "T" bitar, reducerare eller tröskelbitar. Här är några exempel:

    
svaret ges 29.09.2012 06:32