Sci fi-film om en tid som reser stad [duplicera]

7

Det är en gammal billig sci fi-film som blev bortglömd. Det handlade om ett krig i framtiden med cyborgs. Den sista stående staden för mänsklighetens överlevande planerar att använda stadens energikälla för att resa tillbaka genom tiden för att undkomma undergången. Men deras första hopp är i vår tid nära en liten ökenstad och de öppnar ett litet hål för att skicka några av sina krigare för att kontrollera och säkra platsen för stadens ankomst. Vissa cyborgs följer också dem för att försöka sabotera hela saken. När städerna börjar dö de sammanfogar sig med framtidens folk för att bekämpa dem. I slutet bestäms striden när huvudhjälte pekar mot stadens energibalans mot cyborgs horder och vinner kriget.

    
uppsättning id104335409 27.02.2018 22:10

1 svar

6

"Time Guardian" (Australian, 1987)

Här är sammandragssammanfattningen från Wikipedia:

I år 4039 reser en stad av överlevande från Neutron Wars genom tid och rymd som flyr från Jen-Diki, en ras av cyborgs avsikt att utplåna mänskligheten. Två soldater från staden, Ballard och Petra, transporteras till South Australian Outback 1988 för att förbereda en landningsplats för staden. Petra är sårad och Ballard söker hjälp från geologen Annie Lassite. En förskottsfest av Jen-Diki kommer i Australien.

Nedan visas trailer från YouTube. Du kan se cyborgarna som bekämpar människorna i början.

                             
    
svaret ges 28.02.2018 01:27